Fire Battle & Fire Open Stage

Dla zaspokojenia niedosytu ognistych wrażeń po piątkowym widowisku ogniowym odbędzie się Fire Battle oraz Fire Open Stage. Wydarzenia jedno po drugim wystartują w sobotę od 22:00 na dziedzińcu Zamku Książąt Oleśnickich.

Fire Battle to festiwalowa niespodzianka! Rozgrywki będą przeprowadzane w systemie pucharowym. Drogą losowania (4 lub 8 par w zależności od liczby zgłoszeń) każdy uczestnik z pary zaprezentuje 1 min. pokaz solowy na dowolnym sprzęcie fire do losowo wybranego utworu muzycznego. Na podstawie siły aplauzu publiczności jeden z uczestników przejdzie dalej.

Z kolei Fire Open Stage to równie gorące wydarzenia w odmiennej, otwartej formie. Przy akompaniamencie brzmień od dj Endlessa będziemy świadkami pokazów indywidualnych i grupowych zaprezentowanych przez ochotników.


Zgłoszenia

Każda osoba chętna wziąć udział w Fire Battle lub Fire Open Stage może zarejestrować się w następujący sposób:

  1. Przed Festiwalem – należy wypełnić formularz na stronie – dostępny poniżej
  2. W trakcie Festiwalu – należy wypełnić formularz zgłoszeniowy w formie oświadczenia (pobierz) w punkcie rejestracji na Zamku i odebrać opaskę na rękę, która będzie uprawniała do występu w ramach Fire Battle lub Fire Open Stage. Osoby bez takich opasek nie będą wpuszczane na scenę pokazów.

Zgłoszenia będą przyjmowane w punkcie rejestracji na Zamku do 11.08. (sobota) do 20:00.

Uczestnicy Fire Battle lub Fire Open Stage zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu imprezy OFCA Fire Open Stage (pobierz).

Przed rozpoczęciem Fire Battle i Fire Open Stage o 21:00 odbędzie się obowiązkowe spotkanie uczestników z organizatorem.

W ramach obu wydarzeń organizatorzy zapewniają olej parafinowy i koc gaśniczy. Sprzęt we własnym zakresie. Parafina będzie dostępna na miejscu występów bezpośrednio przed rozpoczęciem pokazów.
Uwaga!

Zgodnie z art.13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:
1. Administratorem danych jest Fundacja OFCA z siedzibą przy ulicy Sejmowej 1/5 w Oleśnicy, adres e-mail: biuro@festiwalofca.pl. 2. Celem zbierania danych jest rejestracja Uczestnika Festiwalu OFCA i OFCA Open Stage Fire Show oraz Pola namiotowego OFCA. 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi rejestrację Uczestnika. 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 7. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres roku.  Wysyłając poniższy formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ww. celem oraz na określony w pkt. 8 okres.