Kejos - "Miasto, którego nie było"

Spektakl, którego głównym bohaterem jest miasto to opowieść o niezwykłym, wielokulturowym, magicznym Lublinie – miejscu nieustannego krzyżowania się kultur, postaw, sposobów na życie. Wizja przestrzeni, zarówno tej namacalnej jak i onirycznej, tworzy fabularny świat po części zrodzony jedynie w wyobrażeniach twórców. Poprzez przywołanie fikcyjnych bohaterów z lubelskich legend i historycznych postaci, nierozerwalnie złączonych z miastem, publiczność będzie musiała sama zdecydować, czy Lublin w tej wersji jest miejscem realnym, czy takim, które nigdy nie istniało. Techniki sztuki cyrkowej przeplatają się tu z elementami teatralnymi, tanecznymi i plastycznymi. Spektaklowi towarzyszy fantastyczna muzyka – inspirowana folklorem polskim, żydowskim, ukraińskim i cygańskim, a także polskimi szlagierami dwudziestolecia międzywojennego. W przedstawieniu bierze udział pięciu polskich aktorów związanych z Kolektywem KEJOS, artyści cyrkowi oraz muzycy grający na żywo. Spektakl produkowany jest z okazji Jubileuszu 700 – lecia Miasta Lublina przez Carnaval Sztukmistrzów i Stowarzyszenie Ke-Jos-The-At-Er, przy współpracy z CBK FAMA i festiwalem OFCA. Scenariusz, koncepcja i reżyseria: Jacek Timingeriu, Marta Kuczyńska; Kierownictwo muzyczne: Katarzyna Timingeriu; Scenografia i kostiumy: Diana Jonkisz, Anna Hul; Reżyseria światła: Maciej Dziaczkoją: Marta Kuczyńska, Zuzanna Nir, Matylda Górska, Marcin Janiak, Adam Banach; Muzycy: Katarzyna Timingeriu, Jacek Timingeriu, Mikołaj Nowicki