O Oleśnicy

Oleśnica to jedno z najstarszych i najbardziej urokliwych miast Dolnego Śląska. Przez ponad 750 lat krzyżowały się tu losy Polaków, Niemców, Czechów i Żydów. Pozostawili nam niezwykłą spuściznę – unikatowy układ ulic starego miasta i wyjątkowe zabytki.

Podczas Festiwalu OFCA wykorzystujemy cały potencjał miasta i jego mieszkańców. Przedstawienia uliczne odbywają się nie tylko na oleśnickim Rynku, z którego wychodzi aż 12 ulic, ale też w bezpośrednim sąsiedztwie najstarszego pomnika w mieście – Kolumny Złotych Godów, w niecce jedynego na Dolnym Śląsku pomnika upamiętniającego wyprawy kosmiczne autorstwa wrocławskiego rzeźbiarza Jerzego Boronia, czy na dziedzińcu oleśnickiego zamku, w którego architekturze widać wpływy wszystkich rządzących księstwem oleśnickim dynastii.

W długiej historii Oleśnicy krzyżowały się losy różnych rodzin książęcych. Począwszy od Piastów Śląskich, z których każdy miał na imię Konrad, przez czeskich Podiebradowiczów wywodzących się od słynnego czeskiego króla Jerzego z Podiebradów, aż po niemieckie dynastie Wirtembergów i Welfów. Ich ślady możemy do dziś odkrywać w strukturze miasta, architekturze i dziełach sztuki, które znajdują się chociażby w oleśnickiej bazylice. W wyglądzie współczesnej Oleśnicy widać również ślady społeczności żydowskiej. To w żydowskiej drukarni Chaima Schwarza i Dawida ben Jonathana powstał Pięcioksiąg, najstarszy druk oleśnicki. Na jego karcie tytułowej widnieje herb książąt z dynastii Podiebradów. Jednym z istotnych miejsc festiwalowych jest również zabytkowy kościół św. Jerzego, połączony z kościołem Najświętszej Maryi Panny, który powstał w XIV wieku dla benedyktynów obrządku słowiańskiego, tzw. głagolaszy, wykorzystujących w liturgii język starocerkiewnosłowiański.

Te i o wiele, wiele więcej tajemnic Oleśnicy można poznać zaczynając zwiedzanie Oleśnicy od Oleśnickiego Domu Spotkań z Historią, kontynuując na specjalnie organizowanych spacerach i samodzielnie eksplorując jej zakamarki.