Wolontariat

WOLONTARIAT OFCA 2021
Do współpracy zapraszamy osoby, które chciałyby na zasadach wolontariatu współtworzyć Oleśnicki Festiwal Cyrkowo-Artystyczny. Festiwal to nie tylko artyści i widzowie, to także duża grupa pozytywnie zakręconych osób, które go TWORZĄ!  OFCA nigdy nie odbyłaby się bez zaangażowania koordynatorów i wolontariuszy.

Co daje wolontariat na OFCA? Wolontariusz biorący udział w OFCY ma możliwość poznania wielu ciekawych artystów, oglądania przedstawień festiwalowych i uczestniczenia w przygotowanych warsztatach. Gwarantujemy, że każdy wolontariusz zdobędzie cenne doświadczenie w organizowaniu dużej imprezy kulturalnej, poszerzy swoje horyzonty, a poświęcony Festiwalowi czas spędzi w fantastycznej atmosferze i nie będzie mógł się doczekać kolejnego roku!

Co tak naprawdę robią wolontariusze na Festiwalu? Działania są naprawdę różnorodne i dotyczą takich obszarów jak: Centrum festiwalowe, Centrum informacyjne, Social media, Nagłośnienie, Warsztaty dla dzieci i zaawansowanych, Fireshow, Pole namiotowe, Produkcja wydarzeń scenicznych, Sztab techniczny (kryzysowy). Wszystko po to, aby uczestnicy, goście i artyści mogli czuć się dobrze i korzystać z niepowtarzalnej atmosfery w ciągu całego festiwalu.

Co zrobić, aby zostać wolontariuszem najlepszego w Oleśnicy festiwalu cyrkowego – OFCA?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy do 30 kwietnia i czekaj na naszą odpowiedź i zaproszenie do II etapu rekrutacji: rozmów z organizatorami Festiwalu OFCA.

Uwaga: Wypełnienie i przesłanie aplikacji nie jest równoznaczne z przyjęciem na wolontariat.

Kto może zostać wolontariuszem? Wolontariuszem może zostać każda osoba pełnoletnia, niezależnie od posiadanego doświadczenia. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat może zostać wolontariuszem tylko za zgodą rodzica lub prawnego opiekuna na wzorze stworzonym przez Organizatora. Każdy wolontariusz otrzyma pisemne zaświadczenie o odbyciu wolontariatu.

Wszelkie pytania w zakresie wolontariatu należy kierować na adres: wolontariat@festiwalofca.pl.